Pytanie
ZUS przesłał do zakładu pracy informację o tym, że pracownik w 2013 r. przekroczył podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Zakład pracy został zobligowany do korekty wynagrodzeń. W związku z nienaliczaniem ww. składek mamy składki emerytalne i rentowe niesłusznie potracone pracownikowi (czyli do wypłaty) oraz podwyższeniu uległa podstawa naliczania ubezpieczenia zdrowotnego oraz zaliczki na PDOF. W wyniku nowego przeliczenia powstaje "dopłata" zaliczki na u.p.d.o.f.. Potrącimy ją w miesiącu dokonania korekty -czyli maju 2014. Te zaliczki ujmiemy w PIT-11 za 2014 r. i nie korygujemy PIT-11 za 2014 r. Wydaje nam się, że nasze rozumowanie jest prawidłowe.
Jak natomiast postąpić jeżeli dana osoba nie jest już naszym pracownikiem?