Pytanie
Podatnik prowadził działalność gospodarczą od 2009 r. Rozliczał się na zasadzie PKPiR oraz był czynnym podatnikiem VAT. Podatnik zakupił samochód osobowy Kia Sportage na kredyt w czerwcu 2009 r. i wprowadził go do środków trwałych firmy. Wartość początkowa samochodu to 62.000 zł, amortyzacji rocznie wynosi 20% (podatnik zaliczył w koszty 18.600 zł odpisu amortyzacyjnego przez 1,5 roku). Podatnik zawiesił działalność na 2 lata i zapomniał odwiesić ją w odpowiednim momencie W międzyczasie używał samochodu prywatnie. W styczniu 2013 r. został z urzędu wyrejestrowany i musiał odprowadzić do urzędu skarbowego VAT od środka trwałego pozostającego w remanencie likwidacyjnym od wartości szacunkowej - 19.850 zł. Podatnik zarejestrował ponownie działalność gospodarczą (taką samą jak pierwotnie) i ponownie wprowadził samochód jako środek trwały do firmy.
Jaką wartość początkową należy przyjąć do ewidencji środków trwałych?
Czy szacunkową z remanentu czy też powinna to być kwota 62.000 zł - 19.850 zł = 42.150 zł?
Czy powinien założyć całkowicie nową ewidencję czy powinna być ona kontynuacją dotychczas prowadzonej, tak jakby nie było przerwy w amortyzacji?
Czy okres prywatnego użytkowania 2,5 roku wpłynie na ustalenie wartości początkowej?
Czy należy odjąć odpisy amortyzacji za okres zawieszenia działalności gospodarczej?