Pytanie
Bardzo proszę o wyjaśnienie, w deklaracji VAT za jaki okres należy ująć fakturę korygującą zmniejszającą wystawioną w dniu 22 lipca, jeżeli:
1) 21 sierpnia otrzymaliśmy od kontrahenta podpisaną korektę bez daty odbioru,
2) 21 sierpnia otrzymaliśmy od kontrahenta podpisaną korektę z wpisaną datą 29 lipca,
3) 21 sierpnia otrzymaliśmy od kontrahenta podpisaną korektę z wpisaną datą 8 sierpnia,
4) korekta została wysłana za potwierdzeniem odbioru, potwierdzenie odbioru wróciło się do nas z datą 30 lipca, natomiast w miesiącu sierpniu otrzymaliśmy również podpisaną kopię korekty z wpisaną datą 5 sierpnia,
5) 22 sierpnia otrzymaliśmy podpisaną korektę od kontrahenta z wpisaną datą 30 lipca,
6) 23 sierpnia otrzymaliśmy podpisaną korektę z wpisaną datą 30 lipca,
7) 23 sierpnia otrzymaliśmy podpisaną korektę od kontrahenta z wpisaną datą 19 sierpnia. Deklarację VAT za miesiąc lipiec została złożona do urzędu skarbowego 22 sierpnia.