Za nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energi zagłosowało 430 posłów, dwóch było przeciw, jeden się wstrzymał.

Wśród zmian wprowadzonych w trzecim czytaniu do rządowego projektu znalazła się m.in. definicja drewna energetycznego. Będzie nim surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową, uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego. Szczegółowe cechy drewna energetycznego ma określić w rozporządzeniu minister środowiska.

Sprawdź również: Sejm zmienia opodatkowanie wiatraków >>

Kolejną z przyjętych zmian o charakterze merytorycznym jest zapis dotyczący warunków modernizacji istniejących wiatraków. Nowelizacja znosi zakaz modernizacji istniejących turbin wiatrowych, niespełniających warunków wprowadzonej w 2016 r. tzw. ustawy odległościowej. Taki wiatrak teraz będzie można zmodernizować, pod warunkiem, że nie zwiększy to jego oddziaływania na środowisko oraz – to dodatkowy warunek wprowadzony w Sejmie – nie wzrośnie jego moc zainstalowana.

 Ustawa przewiduje wydłużenie do połowy 2021 r. czasu na budowę i uruchomienie elektrowni wiatrowych, które mają ważne pozwolenia na budowę, a nie spełniają wymogów tzw. ustawy odległościowej. Projekt likwiduje też wątpliwości interpretacyjne co do sposobu opodatkowania wiatraków podatkiem od nieruchomości. Obecnie przepisy pozwalają na obłożenie tym podatkiem zarówno części budowlanej, jak i technicznej turbiny, przy czym różne gminy w różny sposób interpretują przepisy. W rezultacie w niektórych gminach podatek jest wyższy, w innych niższy. Ustawa zakłada ujednolicenie przepisów wstecznie, od 1 stycznia 2018 r. w brzmieniu bardziej korzystnym dla podatnika - opodatkowana ma być tylko część budowlana.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan nowe przepisy ułatwią rozwój morskich farm wiatrowych. W aukcji będzie mógł  wystartować podmiot, który ma prawomocne pozwolenie na wznoszenie  i wykorzystanie sztucznych wysp oraz posiada ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.  Nie będzie potrzebne  już pozwolenie na budowę

- Jesteśmy zadowoleni z kształtu przyjętej ustawy. Deklarujemy nasz udział w przygotowaniu  propozycji kolejnych zmian. Cieszy nas także zwrot w polityce rządu i zrozumienie dla korzyści  energetycznych i gospodarczych rozwoju farm wiatrowych na Bałtyku. Apelować będziemy o szybkie  przygotowanie odrębnej ustawy dedykowanej energetyce  morskiej – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Nowelizacja wprowadza też nowy, opcjonalny  tryb wsparcia dla małych instalacji wodnych i biogazowych (taryfy gwarantowane obok systemu aukcyjnego), co jest rozwiązaniem bardziej przyjaznym  mniejszym inwestorom. Usprawniono także procedury aukcyjne i uproszczono wiele przepisów (w tym liczenia pomocy publicznej).

Ustawa trafi teraz do Senatu.