Nowela przygotowana przez resort rozwoju ma uprościć inwestycje. Zmiany dotyczą np. takich kwestii jak procedura uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, zasady sporządzania projektu budowlanego, przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę, samowoli budowlanych, uregulowania kwestii nielegalnego użytkowania obiektu czy doprecyzowania budzących wątpliwości i niejasnych przepisów. Ponadto, projekt wprowadza przepisy, które służą podniesieniu bezpieczeństwa pożarowego oraz zapewnieniu sprawności przebiegu procesu inwestycyjnego, jeśli chodzi o przyłączenie do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych wodociągowych i kanalizacyjnych.

 


Deregulacją w absurdy budowlane

Jednym z celów zmian, które przygotowało Ministerstwo Rozwoju, jest deregulacja. W ocenie resortu dzięki zmianom znikną absurdy, np. konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów, paczkomatów czy innych tego typu urządzeń. Deregulacja - jak czytamy w uzasadnieniu - pozwoli na „odblokowanie” procesu inwestycyjnego, dzięki temu w Polsce będzie mogło powstać więcej mieszkań.

 


Nowe prawo zakłada m.in. ułatwienie legalizacji co najmniej 20-letnich samowoli budowlanych. Warunkiem dokonania legalizacji na podstawie uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę zwolnione będą między innymi instalacje gazowe wykonywane wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, stacje regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m sześc., urządzenia melioracji wodnej, a także budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1 tys. m kw. i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych.


Czytaj: Specjalna ustawa pozwoli na legalizację pół miliona „starych” samowoli>>
 

Pięć lat na nieważność pozwolenia na budowę

Regulacja zakłada wprowadzenie granicznego, pięcioletniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do tej pory nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym, jak budynek już powstał i był użytkowany. Prowadziło to do niepewności prawnej. Zgodnie ze zmianami po pięciu latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji nie będzie można już jej wzruszyć.

Ustawa wprowadzi także zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.