Program umożliwia europejskim przedsiębiorcom nawiązywanie kontaktów, zdobywanie narzędzi i zasobów potrzebnych do rozwoju start-upów i przedsiębiorstw społecznych (social venture), aby umożliwić ich pełen wkład w rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy i bezpieczeństwa Program YTILI jest także międzynarodową platformą networkingową, która wspomaga dialog i współpracę transatlantycką.

W ramach programu YTILI uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy (I tura: czerwiec 2017, II tura: sierpień 2017) i zaproszeni do USA na sesje wprowadzające i organizacyjne w Waszyngtonie, a następnie zostaną przydzieleni do wyznaczonych miast w USA na dwutygodniowy program. W 2018 roku odbędzie się konferencja podsumowująca program w jednym z miast w Europie.

Udział w programie jest sponsorowany przez Departament Stanu. Kwestie finansowe opisane są w załączniku „Program Overview and Selection Process" (Punkt IV. Finacial Provisions of the Fellowship).
Program skierowany jest do obywateli krajów europejskich. 
 
Kryteria kandydatów do programu:
- wiek 24-35 lat (na dzień 9 stycznia 2017 r.)
- brak przeciwwskazań do uzyskania wizy J-1
- co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu start-up lub social venture
- osoby z obywatelstwem USA lub pozwoleniem stałego pobytu w USA nie mogą aplikować
- osoby zatrudnione przez rząd USA nie mogą aplikować
- biegła znajomość angielskiego w mowie i piśmie
W programie nie jest również możliwy udział żadnych osób towarzyszących.
 
Aplikacje należy przesyłać online na adres podany tutaj: https://share.america.gov/ytili/
Termin przesyłania zgłoszeń: 6 lutego 2017 r.  

Po upłynięciu terminu przesyłania zgłoszeń Departament Stanu oraz German Marshall Fund wyłoni grupę półfinalistów, którzy następnie odbędą rozmowę rekrutacyjną w Ambasadzie USA lub Konsulacie Generalnym USA w danym kraju. Informacja o finalistach wybranych do udziału w programie zostanie ogłoszona przez organizatorów pod koniec marca 2017 r.
 
Wszelkie informacje na temat programu można znaleźć pod adresem: https://share.america.gov/ytili/#fellowship
 
Ambasada USA nie jest głównym organizatorem programu, pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres organizatorów w USA: ytili@gmfus.org