W ramach przedsięwzięcia wybudowano dwutorowy odcinek linii 110 kV. Wykonawcą kontraktu obejmującego projekt i prace budowlane była firma Eltel Networks Energetyka. Wartość inwestycji to 14 mln zł.

Przebudowa linii została wskazana w raporcie powołanego przez wojewodę zachodniopomorskiego zespołu ds. zbadania przyczyn i skutków awarii energetycznej z 8 kwietnia 2008 r. Tzw. blackout wywołały wtedy obfite opady śniegu z deszczem; wyłączyły się cztery linie najwyższych i wysokich napięć zasilające lewobrzeżną część miasta. Przez wiele godzin prawie cały Szczecin i jego okolice pozbawione były prądu.

Nowa inwestycja zmieniła także konfigurację linii zasilających aglomerację szczecińską, zwiększając liczbę linii 110 kV zasilających ją od strony Elektrowni Dolna Odra z jednej do trzech.

"Dzięki jednemu siedemnastokilometrowemu odcinkowi linii wysokiego napięcia zyskaliśmy de facto trzy dodatkowe linie zasilające aglomerację szczecińską" - powiedział wiceprezes zarządu ds. infrastruktury sieciowej Enea Operator Marek Szymankiewicz.

"Dzięki inwestycji, chyba śmiało mogę użyć stwierdzenia, że Szczecin jest dziś jednym z najbezpieczniejszych pod względem energetycznym miastem w Polsce" - dodał Szymankiewicz.

Dowiedz się więcej z książki
Energetyka jądrowa w Polsce
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Z kolei prezes zarządu Enea Operator Michał Jarczyński podkreślał, że spółka od 2008 r. zainwestowała w rozbudowę i modernizację sieci w oddziale szczecińskim 1,4 mld zł.

Umowę na realizację przedsięwzięcia zawarto już w 2009 r. Ze względu na aspekty formalno-prawne i problemy z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę linii inwestycję zakończono dopiero w tym roku - poinformowała spółka Enea Operator. (PAP)