Spółka Yetico z Olsztyna to producent wyrobów budowlanych, głównie płyt styropianowych, które służą do ocieplania budynków. W latach 2014-2016 organy nadzoru budowlanego przeprowadzały kontrole, które wykazały, że niektóre jej wyroby mają gorsze właściwości od tych zadeklarowanych przez producenta. Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło 4 rodzajów płyt styropianowych. Alfa Fasada i Gamma Passive Fasada miały niższe poziomy wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych, przez co mogły być mniej trwałe. Aqua EPS P120  okazał się mniej odporny, niż zapewniał producent, na naprężenie ściskające, co jest szczególnie ważne dla takich powierzchni jak dachy czy podłogi. Natomiast Beta Fasada miał wyższy współczynnik przewodzenia ciepła, co oznacza szybszą jego utratę. Prezes UOKiK nałożył za to na spółkę blisko 50 milionów złotych kary. To najwyższa w historii urzędu sankcja za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów.

 


- Sporadycznie interweniujemy na rynku materiałów budowlanych, który podlega nadzorowi wyspecjalizowanych organów - mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - Wszczęliśmy postępowanie, bo skala wykrytych nieprawidłowości była bardzo duża, a Yetico wprowadzało na rynek kolejne partie o niewłaściwych parametrach. Takie działania uderzały w konsumentów. Nieprawdziwe informacje o istotnych parametrach płyt styropianowych mogły narazić osoby, które ocieplały swoje domy, na konkretne straty np. wysokie rachunki za ogrzewanie czy koszty demontażu wadliwego produktu – wyjaśnia Marek Niechciał.

 

Nieprawdziwe informacje o cechach płyt styropianowych znalazły się w sporządzonych przez Yetico deklaracjach właściwości użytkowych. Konsumenci mogli je zobaczyć także m.in. na opakowaniach produktów, na stronie producenta czy w materiałach reklamowych. Osoby, które kupiły wadliwy produkt, mogą złożyć reklamację u sprzedawcy. Mają na to 2 lata od daty zakupu. Mogą żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny, a nawet zwrotu całej wpłaconej kwoty.