Materiały budowlane szybko drożeją materiałów budowlanych. W przypadku części z nich wzrost był dwucyfrowy w stosunku do adekwatnego okresu 2020 roku. W konsekwencji wykończenie lub remont mieszkania będą tej wiosny dużo droższe niż przed rokiem.  UOKIK podkreśla, że weryfikacji wymaga, czy część tych wzrostów nie wystąpiła w wyniku działań o charakterze innym niż obiektywne czynniki gospodarcze, w tym w wyniku niedozwolonych porozumień.

W związku z napływającymi sygnałami z rynku, prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające, które ma ustalić, czy dochodzi do ograniczenia konkurencji podczas sprzedaży styropianu. Jego cena wzrosła od początku roku aż o 30 proc. – to najwyższa w historii świata skokowa podwyżka cen tego surowca.  W ramach badania rynku prezes UOKiK przeanalizuje również stan konkurencji na rynku cementu i wapna.

- Badamy zachowania przedsiębiorców pod kątem zmów lub nadużywania pozycji dominującej. Niepokojące mogą być znaczące, nagłe wzrosty cen materiałów budowlanych. Chodzi przede wszystkim o weryfikację czy podwyżki wykraczają poza podstawy makroekonomiczne i czy nie są skutkiem praktyk ograniczających konkurencję – wyjaśnia Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

UOKiK prezentuje zasady karania - sankcje mogą być surowsze>>

Urząd przypomina, że zakazane są porozumienia przedsiębiorców zmierzające do podziału rynku bądź ustalenia cen towarów lub usług. Bezprawną praktyką jest również wykorzystywanie siły rynkowej przez monopolistów i narzucanie nieuczciwych cen. Za ograniczanie konkurencji grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy.

Urząd wyjaśnia jednak, że nie jest złamaniem prawa, jeśli przedsiębiorca samodzielnie dostosowuje się do zmieniających się warunków rynkowych, w szczególności do zachowania konkurentów. Dopuszczalne prawnie jest przykładowo naśladownictwo cenowe, czyli obserwowanie polityki cenowej bezpośrednich konkurentów i dostosowywanie do nich swojej oferty sprzedażowej. Jeśli jednak doszłoby do uzgodnionego i skoordynowanego pomiędzy przedsiębiorcami zwiększenia cen – wówczas stanowi to co do zasady niedozwolone porozumienie rynkowe.

Możliwe przypadki łamania prawa mogą zgłaszać konsumenci oraz przedsiębiorcy. Zgłoszenia można kierować na adres dok@uokik.gov.pl lub anonimowo na platformę dla sygnalistów.