Kara za utrudnianie lub uniemożliwienie przeszukania może zostać nałożona na przedsiębiorcę – do równowartości 50 mln euro, a także na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy - w tym przypadku maksymalna sankcja może wynieść pięćdziesięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Decyzje Prezesa UOKiK dotyczą utrudniania przeszukania w siedzibie Platinium Wellness. Podczas trwających działań prezes zarządu spółki zmienił hasło do poczty elektronicznej w służbowym laptopie, a następnie odmówił podania nowego. Przerwało to kopiowanie danych, przez co przeszukujący stracili dostęp do części informacji, które mogły świadczyć o niedozwolonym porozumieniu.

- Walka z porozumieniami ograniczającymi konkurencję leży w interesie wszystkich konsumentów, uczciwych przedsiębiorców oraz państwa polskiego. Przepisy pozwalają pracownikom UOKiK w określonych sytuacjach, za zgodą sądu, na niezapowiedziane przeszukanie w siedzibach przedsiębiorców podejrzewanych o niedozwolone porozumienia, w tym na sprawdzenie ich skrzynek elektronicznych. Przed rozpoczęciem przeszukania przedsiębiorcy są informowani o ich prawach i obowiązkach. Utrudnianie czynności przeszukującym zostało przez ustawodawcę obarczone wysoką sankcją, ponieważ może oznaczać próbę zacierania dowodów – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK

Zobacz procedurę w LEX: Otwarcie i przeszukanie rzeczy, środków transportu, lokali i innych pomieszczeń oraz schowków >

Kara nałożona na Platinium Wellness wyniosła 500 tys. zł. Również prezes zarządu spółki ponosi w tym przypadku osobistą odpowiedzialność za utrudnianie przeszukania, stąd zastosowana indywidualna sankcja.

Czytaj też: UOKiK: Przedsiębiorstwa ukarane, bo dopuściły się zatorów płatniczych

Przeszukania to instrument dochodzeniowy wykorzystywany w najcięższych przypadkach podejrzenia naruszenia konkurencji. Pozwala na zebranie materiału dowodowego w sprawach, w których inne środki dochodzeniowe były nieskuteczne. Przedsiębiorca oraz jego pracownicy mają obowiązek wpuścić przeszukujących do budynków i lokali, a także udostępnić dokumenty oraz nośniki danych. Co istotne, działania pracowników UOKiK  odbywają się na podstawie zgody sądu.