Kary finansowe za generowanie zatorów płatniczych, dotyczą spółek działających w branży motoryzacyjnej - Borg Automotive oraz Sitech. Według ustaleń Urzędu, spółka Borg ze Zduńskiej Woli, zajmująca się m.in. odkupem i dostarczaniem regenerowanych część samochodowych na europejski rynek wtórny, w okresie od lutego do kwietnia 2020 r. opóźniła się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz 317 kontrahentów w łącznej wysokości ponad 8,6 mln zł. Największa kwota przeterminowanego świadczenia pieniężnego wobec jednego kontrahenta wynosiła ponad 1,3 mln zł. Prezes UOKiK nałożył na spółkę karę to ponad 14,5 tys. zł.

Spółka Sitech należy do koncernu Volkswagen i specjalizuje się przede wszystkim w produkcji metalowych stelaży siedzisk samochodowych. Postępowanie wykazało, że generowane przez przedsiębiorcę opóźnienia w okresie od lutego do kwietnia 2020 r. dotknęły nawet 433 polskich kontrahentów. Łączna kwota przeterminowanych należności wynosiła prawie 64 mln złotych (ponad 3 tysiące faktur). W skrajnych przypadkach partnerzy handlowi przedsiębiorcy czekali na zapłatę należnego im wynagrodzenia nawet 119 dni. Sankcja nałożona przez prezesa UOKiK wyniosła w tym przypadku ponad 358 tys. zł.

UOKiK prezentuje zasady karania - sankcje mogą być surowsze>>

Dwa odstąpienia i umorzenia od wymierzenia kary

Prezes UOKiK zgodnie z obowiązującymi przepisami ma obowiązek odstąpić od wymierzenia kary pieniężnej, jeśli świadczenia pieniężne nieotrzymane lub otrzymane po terminie przez stronę postępowania są wyższe niż suma opóźnień, którą sama wygenerowała w badanym okresie trzech miesięcy. Taka sytuacja wystąpiła w postępowaniach prowadzonych przeciwko STS Logistics oraz Agrii Polska.

W przypadku oddziału Mondelez Europe ze Szwajcarii oraz Viacon Polska umorzono postępowania, bo obie spółki nie przekroczyły w okresie od stycznia do kwietnia 2020 r. pięciomilionowego progu opóźnień.

UOKiK przypomina, że interwencja prezesa Urzędu w sprawach dotyczących zatorów płatniczych jest możliwa, jeśli w ciągu 3 kolejnych miesięcy suma wartości wszystkich świadczeń pieniężnych niespełnionych lub spełnionych po terminie przez przedsiębiorcę na rzecz jego kontrahentów przekracza 5 mln złotych.  Sposób obliczenia kary reguluje ściśle ustawa i stanowi sumę kar jednostkowych za każde opóźnienie. Według wzoru wysokość kar jednostkowych zależna jest od wysokości opóźnionego świadczenia, długości opóźnienia oraz wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

 

Pod lupą kolejnych osiem dużych podmiotów

Prezes UOKiK poinformował, że analiza urzędu wykazała również większe prawdopodobieństwo nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych w sytuacji, gdy wystawcą faktury jest osoba indywidualna prowadząca działalność gospodarczą, a nabywcą towaru lub usług spółka prawa handlowego, której wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro. Urząd wszczął więc postępowania administracyjne w sprawie zatorów płatnych wobec 8 podmiotów: Ikea Industry Poland, Kuehne+Nagel, Pfeifer & Langen Polska, Kampol-Fruit, Polmlek Grudziądz, Przedsiębiorstwo Drobiarskie Drobex, Zakłady Drobiarskie Farmio i Real S.A. Tym razem badany przez UOKiK okres, w którym przedsiębiorcy potencjalnie mogli się opóźniać z zapłatą, to 3 kolejne miesiące na przełomie 2020 i 2021 roku.