Unijny konkurs dla projektów niskoemisyjnych

Jeszcze do 14 czerwca Komisja Europejska czeka na zgłoszenia najbardziej innowacyjnych i inspirujących projektów przyczyniających się do redukcji lub eliminacji emisji CO2 w Europie.

Konkurs „ World You Like Challenge”, zorganizowany pod patronatem unijnej Komisarz ds. Klimatu Connie Hedegaard, trwa od 11 lutego. Jest częścią unijnej kampanii „ a world you like, with a climate you like”.

Można w nim zgłaszać oryginalne i innowacyjne projekty przynoszące konkretne i wymierne rezultaty w postaci zapobiegania lub ograniczania emisji gazów cieplarnianych lub też mające pozytywny wpływ w tym zakresie — na poziomie technicznym lub poprzez kształtowanie zachowań.

Projekt może być zgłoszony w jednej z 5 kategorii:

- Budownictwo i mieszkalnictwo

- Zakupy i żywność

- Ponowne wykorzystanie i recykling

- Podróże i transport

- Innowacyjna produkcja.

Laureaci konkursu z kilku krajów (w tym z Polski) mogą liczyć na billboardową kampanię promocyjną w stolicy swojego kraju.

Bliższe informacje znajdują się na stronie konkursu:

www.world-you-like.europa.eu/en/success-stories/about-the-contest

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.nfosigw.gov.pl, stan z dnia 7 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 7 czerwca 2013 r.