Głosowanie w tej sprawie odbyło się 6 lutego. Jego wyniki z nieskrywanym entuzjazmem przyjęły organizacje ekologiczne.

– To dobry dzień dla środowiska naturalnego. Przeważająca większość członków Parlamentu Europejskiego oddała głos za zakończeniem nadmiernych połowów i za odnowieniem zasobów ryb. Obecnie oczekujemy, że unijni ministrowie ds. rybołówstwa podejmą mądre decyzje dla dobra naszych zasobów ryb oraz lokalnych społeczności zależnych od połowów – powiedziała Justyna Niewolewska z Fundacji Nasza Ziemia i koalicji OCEAN2012.

Członkowie koalicji podkreślają, że środowe głosowanie było szczególnie ważne również dlatego, iż po raz pierwszy Parlament Europejski miał wpływ na Wspólną Politykę Rybołówstwa UE.

Irlandzka prezydencja zobowiązała się zakończyć negocjacje w sprawie reformy WPR w czerwcu. Teraz tekst nowej Polityki musi zostać zaakceptowany przez Radę UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Główną przeszkodą na drodze do powodzenia reformy jest negatywne wobec niej stanowisko Francji i Hiszpanii.

Nowa Wspólna Polityka Rybołówstwa UE ma także promować małe rybołówstwo przybrzeżne oraz techniki połowowe o niskim wpływie na środowisko morskie. Przyjęto również regulacje, które mają doprowadzić do wyeliminowania tzw. odrzutów (wyrzucania za burtę ryb niepotrzebnych - martwych lub umierających).

Źródło: www.ekologia.pl