W tym przypadku dotację na realizację projektu otrzyma deweloper farmy wiatrowej o mocy 20 MW w gminie Głóchów (woj. łódzkie). Beneficjentem jest firma Enwind Sp. z o.o.

Wysokość dotacji przyznanej w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, konkurs 2/POIiŚ/9.4/2010, to 22,4 mln zł, co odpowiada 19,36-procentom całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji, wynoszących 145,7 mln zł.

Źródło: www.gramwzielone.pl