Podczas głosowania, które odbyło się 15 marca br. w Brukseli na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, przedstawiciele 13-tu krajów unijnych poparli przedstawioną przez Komisję Europejską propozycję zakazania używania w UE trzech pestycydów z grupy neonikotynoidów. Wśród krajów popierających zakazy znalazły się m.in. Francja, Włochy, Hiszpania, Belgia, Holandia oraz Polska.
Jak przypomina Greenpeace, Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności łączy stosowanie tych środków z problemem wymierania pszczół.

Neonikotynoidów używa się w formie oprysków, granulatu wysypywanego na glebę oraz do zaprawiana nasion. Pszczoły mające z nimi kontakt nie umierają od razu. Substancje te zaburzają ich system nerwowy uniemożliwiając porozumiewanie się i odnajdywanie drogi powrotnej do uli.
Częściowe zakazy stosowania neonikotynoidów obowiązują już we Włoszech, Francji, Niemczech i Słowenii.

„Mimo że większość głosujących poparła propozycję Komisji, nie udało się uzyskać tzw. większości kwalifikowanej niezbędnej do jej wprowadzenia. Stało się tak na skutek trwającego przez ostatnie miesiące silnego lobbingu koncernów produkujących neonikotynoidy.” – czytamy w komunikacie Greenpeace. Dziewięć krajów głosowało przeciw wprowadzeniu zakazów (w tym Rumunia, Finlandia i Węgry), a pięć wstrzymało się od głosu (w tym Niemcy, Wielka Brytania i Bułgaria). Prawdopodobnie Komisja Europejska przedstawi teraz nową propozycję.

Przydatne materiały: www.ekologia.pl