To pierwszy krok urzędu, który zaczyna przygotowywać się do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Najistotniejsza zmiana, to przejęcie przez gminę odpowiedzialności za odpady i ustalenie nowych stawek opłat dla mieszkańców. Nic dziwnego, że w urzędzie już rozpoczęto przygotowania.

Źródło: www.komunalny.pl, stan z dnia 3 lutego 2012