Rozporządzenie uchylono na podstawie opublikowanego 10 maja rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 maja 2013 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 546).