Z treścią projektu raportu z wykonania Konwencji z Aarhus za lata 2011-2013 można się zapoznać na stronie internetowej MŚ w zakładce „Środowisko - informacja publiczna oraz informacja o środowisku i jego ochronie”: www.mos.gov.pl