ETL będzie obchodzony w całej Europie wzorem pierwszej edycji z 2008 roku. Tegoroczny temat przewodni to „Rola lasów i produktów z lasu w zielonej ekonomii”.

Europejczycy są coraz bardziej świadomi, jak ważne jest środowisko, co zaowocowało zarówno upowszechnieniem się zrównoważonej gospodarki leśnej, jak i innowacyjnymi sposobami wykorzystywania leśnych zasobów – powiedział Dominique Reeb, starszy specjalista leśny w Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

W polskich lasach - podobnie, jak w fińskich - drewno pozyskiwane jest w sposób zrównoważony. W miejsce wyciętych drzew leśnicy sadzą następne, zalesiane są również tereny, na których od dawna lasu nie było. Niestety, w wielu innych częściach świata lasy nie są traktowane jak należy.
Europejski Tydzień Leśny daje okazję do mówienia o lasach, ich znaczeniu w zielonej ekonomii oraz do uwypuklenia znaczenia sektora leśnego w zrównoważonej gospodarce leśnej.

Więcej informacji na www.fao.org