Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności rozpatrywała w poniedziałek nowelę ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawę w piątek uchwalił Sejm.

Czytaj: Tarcza dla branży turystycznej uchwalona>>
 

W trakcie posiedzenia komisji Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister rozwoju  prezentując ustawę senatorom powiedział, że jest ona inicjatywą poselską (PiS), współtworzoną przez resort rozwoju. Wyjaśnił, że nowela zawiera kolejne rozwiązania pomocowe skierowane do branży turystycznej, która przeżywa kłopoty w związku z koronawirusem.

 


Turystyczny Fundusz Zwrotów

Gut-Mostowy przypomniał, że we wrześniu zapadnie termin, jaki został wyznaczony operatorom turystycznym na zwroty pieniędzy za nieodbyte imprezy turystyczne.

- Rozwiązania, które zaproponowaliśmy powodują, że powstaje Turystyczny Fundusz Zwrotów, gdzie branża turystyczna będzie mogła występować w imieniu swoich klientów, tworząc listę i pewne dokumenty uwiarygadniające konieczność zwrotu tych środków, i które po weryfikacji przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, będą mogły być zwracane dla tych klientów – tłumaczył wiceminister.

Zgodnie z nowymi przepisami, organizator turystyki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie mógł złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o udzielenie wypłaty. Będzie on musiał do wniosku dołączyć wykaz umów, od których odstąpili klienci.

Jak mówił wiceminister, kolejnym rozwiązaniem będzie Turystyczny Fundusz Pomocowy. Będzie on wyodrębnionym rachunkiem w UFG i jego zadaniem będzie wsparcie w przyszłości organizatorów turystyki w sytuacji podobnej, jak obecny kryzys wywołany wybuchem epidemii COVID-19.

 


Temat powróci po wakacjach

W trakcie posiedzenia komisji senackiej, senator Wojciech Piecha (PiS) zgłosił siedem poprawek, z czego sześć poparł rząd. Kilkanaście poprawek zgłosiło Biuro Legislacyjne Senatu.

Senator Adam Szejnfeld (KO) złożył w związku z tym wniosek formalny o przerwę w obradach komisji po przeprowadzeniu dyskusji. Szejnfeld proponował, by kolejne posiedzenie komisji zostało zwołane w okolicach następnego posiedzenia Senatu. - Senat ma zaplanowane posiedzenie 10 września, a więc w okolicach 10 września. Z tego co wiem, posiedzenie Sejmu planowane jest na 16 września, czyli czy my będziemy dzisiaj nad tą ustawą pracowali, czy jutro, czy pojutrze - nie będzie miało i tak znaczenia dla dalszego procesu legislacyjnego. Natomiast będzie miało znaczenie dla jakości procesu legislacyjnego - tłumaczył Szejnfeld.

Senatorowie nie odbyli jednak dyskusji. Senator Piecha zgłosił bowiem wniosek, by posiedzenie komisji przerwać od razu, do następnego posiedzenia Senatu. Wniosek ten uzyskał poparcie większości senatorów.

Zgodnie z nowymi przepisami, UFG po otrzymaniu wniosków od organizatora turystyki oraz podróżnego będzie je weryfikował, a następnie dokonywał wypłat na rzecz podróżnych. Taka weryfikacja ma trwać maksymalnie do czterech miesięcy, a rekompensaty mają być wypłacane w ciągu 14 dni od jej zakończenia.

Środki na wypłaty mają pochodzić z nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Zwrotów, który stanowić będzie wyodrębniony rachunek w BGK. Źródłem finansowania zadań Funduszu mają być m.in. wpłaty z budżetu państwa, czy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zgodnie z nowelą, Turystyczny Fundusz Pomocowy będzie wyodrębnionym rachunkiem w UFG i jego zadaniem będzie wsparcie w przyszłości organizatorów turystyki w sytuacji podobnej, jak obecny kryzys wywołany wybuchem epidemii COVID-19.