Resort środowiska wskazuje, że jakość powietrza zależy od zawartości zanieczyszczeń, które występują w powietrzu w ilościach większych niż nakazują normy zawarte w obowiązujących przepisach.

Jakość powietrza w Polsce ulega stałej poprawie, ale istotnym problemem nadal pozostają: w sezonie zimowym – przekraczające normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, natomiast w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego.

Na stan powietrza w Polsce wpływa w szczególności korzystanie z przestarzałych pieców węglowych i niskiej jakości węgla, śmieci, które wrzucamy do pieców, transport drogowy oraz rolnictwo - podkreśla Ministerstwo Środowiska.

Resort stawia na rozwiązania legislacyjne oraz na kompleksowe rozwiązanie problemu.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo ochrony środowiska. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


- Chcemy poprawić jakość życia mieszkańców Polski poprzez osiągnięcie w możliwie krótkim czasie dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji w powietrzu. W celu poprawy jakości powietrza w Polsce konieczne jest pilne podjęcie szerokiego zakresu działań zarówno na poziomie krajowym, wojewódzkim, jak i lokalnym. W związku z tym powołaliśmy Komitet Sterujący do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza – mówi minister Szyszko.

Ponadto, MŚ wskazuje, że jednym ze skutecznych sposobów ograniczenia niskiej emisji w Polsce jest rozwój geotermii.

- Polskie zasoby geotermalne są przebogate. Zgodnie z inwentaryzacją śp. profesora Juliana Sokołowskiego przewyższają one kilkadziesiąt razy nasze potrzeby cieplne. Dlatego geotermia może być podstawowym, odnawialnym źródłem energii w dużych aglomeracjach. Dzięki niej możemy uzyskać bezemisyjną, przyjazną dla środowiska i ludzi energię - podkreśla minister Szyszko.