Szkolenie on-line z zakresu ocen oddziaływania na środowisko

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uruchomiła na platformie e-learningowej nowe szkolenie on-line z zakresu procedur ocen oddziaływania na środowisko.

Szkolenie zostało przygotowane przez ekspertów oraz skonsultowane z Departamentem Ocen Oddziaływania na Środowisko i zawiera aktualne informacje dotyczące procedury ocen oddziaływania na środowisko i oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

Szkolenie jest dostępne pod adresem: e-natura2000.pl. Przed rozpoczęciem szkolenia wystarczy jedynie zarejestrować się. Szacowany czas potrzebny na odbycie szkolenia to około 1,5 godziny. Pomyślnie zdany test końcowy uprawnia do otrzymania certyfikatu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.gdos.gov.pl, stan z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Data publikacji: 22 sierpnia 2013 r.