Podwładny uprawniony do urlopu wychowawczego może wnioskować o obniżenie jego wymiaru czasu pracy, przypomnia "Rzeczpospolita". Konieczne jest jednak, aby wymiar ten nie był niższy od połowy pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym zainteresowany mógłby korzystać z tej pauzy. Zatem możliwość skorzystania z takiego uprawnienia zależy od dwóch warunków:

- 
aby z wnioskiem wystąpił pracownik, któremu przysługuje prawo do urlopu wychowawczego,

- 
by była to osoba zatrudniona w wymiarze wyższym niż połowa etatu.

Ta instytucja jest bardzo przydatna dla osób, które nadal chciałyby uzyskiwać bieżące wynagrodzenie, ale równocześnie zamierzają poświęcić więcej czasu na osobistą opiekę nad dzieckiem.

Więcej: Rzeczpospolita