W ankiecie przeprowadzonej w serwisie www.szybko.pl 69% spośród 200 studentów stwierdziło, że spotkali się z niechęcią ze strony właścicieli mieszkań. Nadal, mimo dużej podaży mieszkań na wynajem, stagnacji a wręcz spadkowi kosztów wynajmu, pokutuje stereotyp studenta jako trudnego i niepożądanego lokatora.

Stereotypy są po to, by je przełamywać, a zbliżające się tygodnie to najlepsza okazja aby skutecznie wynająć mieszkanie, za korzystną cenę. Podstawowym argumentem za wynajmem studentom jest fakt, iż generują oni bardzo duże zapotrzebowanie, w stosunkowo krótkim czasie, co nieco podnosi ceny. 58% ankietowanych studentów wynajmuje mieszkania wspólnie ze znajomymi a kolejnych 9% samodzielnie. Jeśli przełożyć to na liczby bezwzględne uzyskujemy 1 200 000 osób, które są zdecydowane na wynajem.

Czego szukają studenci?

Wymagania studentów nie odbiegają znacznie od standardów. Jak zwykle w przypadku nieruchomości kluczowym czynnikiem jest lokalizacja – 84% uznało ją za najważniejszy czynnik wpływający na decyzję o wynajmie. Takie wskazanie można uznać za zaskakujące, ponieważ lokalizację za kluczową uznało nieco więcej osób niż cenę.

Tylko 41% studentów przyznaje, że ważny jest standard i stan techniczny nieruchomości. Potwierdza to , iż nie mamy do czynienia z wymagającym klientem. Tylko 1/3 studentów oczekuje wyposażenia w wynajmowanym mieszkaniu, a 26% również sprzętu AGD i RTV. Z jednej strony oznacza to, iż stosunkowo łatwo można zaspokoić oczekiwania tej grupy najemców. Można jednak postawić tezę, iż stan i standard wynajmowanych w ostatnim czasie mieszkań tak się poprawił, że w rezultacie nie ma potrzeby kierowania się tym przy podejmowaniu decyzji najmu.

Pewny płatnik, ze stabilnym budżetem

Wbrew obiegowych opinii studenci to stosunkowo solidni płatnicy. Głównie dlatego, że stoją za nimi rodzice. 61% ankietowanych przyznało, że koszty mieszkaniowe pokrywają rodzice lub opiekunowie, którzy zazwyczaj dodatkowo kontrolują te wydatki. 31% pokrywa koszty zakwaterowania pracując, a tylko 9% z niewysokich zazwyczaj stypendiów i kredytów studenckich.

7% ankietowanych studentów deklaruje, że nie wydaje na mieszkanie ani złotówki i pokrywa się to z grupą zamieszkującą w trakcie studiów z rodzicami i opiekunami. Zaledwie 4% wydaje od 100 do 300 złotych miesięcznie. Budżet pozostałej grupy jest znacznie większy i wzrósł w porównaniu z zeszłym rokiem. W zeszłorocznym badaniu, najliczniejsza grupa – 30% ankietowanych studentów, deklarowała, iż wydaje na mieszkanie od 300 do 499 złotych miesięcznie. W tym roku liczebność tej grupy pozostała w zasadzie bez zmian, natomiast z 21 do 30 p.p. wzrosła liczba studentów przeznaczajšcych na zakwaterowanie od 500 do 699 złotych. O 6 punktów procentowych powiększyła się grupa osób, która wydaje między 700 a 1000 złotych miesięcznie.

Warto jednak zauważyć, iż spadła liczba osób skłonnych wydać na zakwaterowanie więcej niż 1000 złotych miesięcznie. Jest to efekt dwóch zjawisk: trendu do wynajmowania mieszkań w kilkuosobowych grupach (automatyczne obniżenie kosztów dla każdej z osób) oraz rosnącej podaży mieszkań na wynajem i w związku z tym niższych cen. 

 Marta Kosińska, Szybko.pl