Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 595) ma kompleksowo uregulować i zmienić niektóre kwestie związane z budową i funkcjonowaniem elektrowni jądrowych na terenie Polski.

Zmienią się m. in. zasady dotyczące wydawania tzw. decyzji zasadniczych (wydawana przez ministra właściwego do spraw energii). W przeciwieństwie do obecnie obowiązującego systemu, po zmianach będzie ona wydawana przed decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Nowością będzie instytucja wstępnego raportu lokalizacyjnego - ma być on sporządzany przez inwestora już po dokonaniu wstępnej oceny terenu, który ma być przeznaczony pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej.

Uporządkowane mają zostać też kwestie dotyczące terminologii w prawie atomowym - w nowych przepisach wprowadzono m. in. definicję legalną "elektrowni jądrowej".

Zmiany mają przede wszystkim przyczynić się do usprawnienia procesu inwestycji związanych z budową elektrowni jądrowych, ale też jednocześnie zapewnić państwu większą kontrolę nad ich przebiegiem i bezpieczeństwem. 

 

Czytaj w LEX: Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach pracy, na których użytkowane są źródła promieniowania jonizującego >>

Wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego

Jak podkreślano w trakcie prac nad specustawą, zapewnienie możliwości rozwoju energetyki jądrowej to kluczowa kwestia dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. 

- Projekty jądrowe wpływają na rozwój gospodarczy i społeczny, na lokalny wzrost gospodarczy, zapewniając znaczący efekt mnożnikowy w wielu sektorach gospodarki. Elektrownie jądrowe tworzą długoterminowe dobrze płatne miejsca pracy. Ponadto, energetyka jądrowa to stabilne i niskoemisyjne źródło energii - mówiła o nowych przepisach minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. 

Ustawa wejdzie w życie w dniu 13 kwietnia br.

Czytaj w LEX: Badania psychiatryczne i psychologiczne pracowników elektrowni jądrowej >>