Projekt „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Siedlec” dotyczy uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wolsztyn-Siedlec na obszarze Gminy Siedlec.

Źródło: www.komunalny.pl