Tradycyjne źródła pozyskiwania energii dominują zarówno w Polsce, jak i w większości krajów Unii Europejskiej. Niemniej jednak widoczny jest zwrot w stronę energii ze źródeł odnawialnych, co ma w założeniu przyczynić się m.in. do zwiększenia poziomu ochrony środowiska naturalnego oraz ograniczenia ocieplenia klimatu.

"Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo energetyczne do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy m.in. planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy. Umiejscowienie planowania i organizacji działań związanych z zabezpieczeniem energetycznym na poziomie gminnym stawia pewne wyzwania przed samorządem terytorialnym" - wskazuje dr Mariusz Szyrski.

W ocenie Autora publikacji Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), pozycję gminy można sprowadzić do czterech obszarów – ról, w których ona występuje: jako użytkownik energii, w tym uczestnik konkurencyjnego rynku energii, jako lokalny regulator energetyki, jako inwestor i wytwórca energii oraz jako podmiot odpowiedzialny za planowanie i finansowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na jej terenie.

Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE)
Mariusz Szyrski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł"Pokazuje to, że rola podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w sferze energetyki staje się coraz większa. Rola ta jest także istotna w kontekście utrzymania lokalnego bezpieczeństwa energetycznego" - podkreśla dr Szyrski

W publikacji Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) omówiono między innymi podstawowe regulacje prawne w sferze odnawialnych źródeł energii, problematykę rozwoju globalnej regulacji prawnej związanej z tą sferą oraz jej wpływ na wskaźnik tworzenia i wykorzystania energii w krajach UE, siatkę podmiotów administrujących oraz ich zadania w sferze OZE, rolę gminy i innych jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz wpływ zasad związanych z ochroną środowiska i ochroną przyrody na rozwój OZE.

Wydawca wskazuje, że książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków zajmujących się prawem energetycznym - adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie również pomocnym źródłem wiedzy dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiadających za energetykę i ochronę środowiska, jak również przedstawicieli nauki zajmujących się prawem energetycznym i samorządem terytorialnym.

Monografia uwzględnia stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów