Popularne niegdyś kredyty we frankach szwajcarskich w II kwartale stanowiły zaledwie 4,4% wartości nowych umów kredytowych - jest to wynik niższy o niemal 20 punktów procentowych niż jeszcze rok temu. Odwrotny trend obserwowany jest przy kredytach denominowanych w Euro. W stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano spadek udziału najpopularniejszych kredytów złotówkowych o ponad 5 pp. do poziomu 71,9%. ZBP przewiduje, że w kolejnych kwartałach prawdopodobnie będzie zwiększał się udział kredytów denominowanych w Euro w wartości nowego portfela. Wpływ na to mają nadal relatywnie niskie oprocentowanie kredytów oraz pozytywne sygnały płynące z rynku europejskiego.

Biorąc pod uwagę znaczący przyrost dynamiki udzielanych kredytów mieszkaniowych w I półroczu 2010r., można oczekiwać dalszego zwiększania dostępności kredytów – na poziomie 4 – 5 mld złotych miesięcznie. Obecna prognoza zakłada wartość nowo udzielonych kredytów w 2010 roku na poziomie 50 mld złotych. Po I i II kwartale 2010 przewidywania na ten rok zostały zrealizowane już w ok. 47%, a tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy banki udzieliły 63 972 kredyty na łączną kwotę 13,523 mld złotych, co oznacza wzrost odpowiednio o 32,4% i 37% w stosunku do I kwartału. Przy tak dynamicznie rosnącej sprzedaży kredytów możliwe jest przekroczenie zakładanej prognozy pod koniec roku.

„Pod względem liczby, jak i wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych w II kwartale 2010 roku, sektor bankowy osiągnął najlepszy wynik od jesieni 2008 roku. Tak dobre dane napawają optymizmem, jednak trudno jeszcze wnioskować o trwałości wzrostów i ocenić, jaki wpływ na decyzje kredytobiorców w II kwartale mogły mieć wchodzące w życie 23 sierpnia zapisy Rekomendacji T. Należy pamiętać, że rekomendacja T może w niektórych obszarach wpłynąć negatywnie na akcję kredytową.” - komentuje Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

W drugim kwartale 2010 roku odnotowano znaczący wzrost zainteresowania kredytami udzielanymi w ramach programu „Rodzina na swoim”. Wartość kredytów preferencyjnych udzielonych w ciągu ostatnich trzech miesięcy była o ponad jedną piątą (22%) większa niż w pierwszym kwartale bieżącego roku. Od początku działania programu „Rodzina na swoim” banki udzieliły łącznie 59 tys. kredytów na ogólną kwotę 9,9 mld złotych, z tego w II kwartale 2010r. 9 746 kredytów na kwotę 1,771 mld złotych.  „Wobec zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury dotyczących stopniowego wygaszania rządowego Programu Rodzina na Swoim, należy oczekiwać dalszego wzrostu zainteresowania nieruchomościami i kredytami spełniającymi kryteria tego programu” – mówi Jacek Furga, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP.

W większości miast średnie ceny transakcyjne na koniec II kwartału nieznacznie spadły. Wzrosty obserwowane były jedynie w Warszawie i Łodzi. Tak małe zmiany cen świadczą o stabilizacji na rynku nieruchomości. Po pierwszym półroczu 2010 najwyższą średnią cenę transakcyjną za metr kwadratowy mieszkania odnotowano w Warszawie - 8 207 złotych, zaś przeszło o połowę niższą w konurbacji katowickiej - 3 427 złotych.

„Trzeba podkreślić, że ceny mieszkań pomimo spadków ich wartości realnej, są nadal wysokie i niebezpieczeństwo baniek cenowych nie zostało zlikwidowane. Kwartalna poprawa sytuacji na rynku nieruchomości nie ma jeszcze odbicia w cenach mieszkań, a niedawne doświadczenia światowe, krajowe czy najnowsze węgierskie nakazują uważną analizę rynku” – podsumowuje prof. Jacek Łaszek z SGH