W 2008 r. rozstrzygnięte zostały 32 przetargi na największe inwestycje drogowe, na kwotę blisko 15 mld zł. W trakcie procedury jest kolejnych 30 przetargów na kwotę 18 mld zł rozpoczętych w 2008 r. W 2009 r. planuje się uruchomić przetargi na budowę ponad 1000 km nowych dróg. W I kwartale 2009 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi na budowę autostrad i dróg ekspresowych na blisko 11 mld złotych. Uruchomiono 19 postępowań przetargowych dla strategicznych inwestycji, kluczowych z punktu widzenia organizacji Euro 2012 - ich realizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku. Wystartowały przetargi na budowę m.in. autostrady A2 z Łodzi do Warszawy (91 km), autostrady A1 od Torunia do Kowala (64 km), budowę autostrady A4 z Jarosławia do granicy w Korczowej (46,8 km). W I kwartale wyłoniono również wykonawców południowego odcinka autostrady A1 od węzła Maciejów do Sośnicy i ekspresowej „siódemki” ze Skarżyska Kamiennej do miasta Występa. Wartość tych inwestycji to prawie 2 mld złotych.

Polska przeforsowała swoje postulaty dotyczące pakietu energetyczno-klimatycznego. Polska gospodarka zaoszczędzi dzięki temu. ok. 60 mld zł. W okresie przejściowym od 2013 r. Polska będzie miała prawo nawet do 70 proc. bezpłatnych uprawnień do emisji CO2. Zaoszczędzone środki będą mogły zostać przeznaczone na modernizację energetyki. Rząd podjął również decyzję o wybudowaniu w Polsce co najmniej dwóch elektrowni jądrowych. Prace prowadzone będą równocześnie, a przynajmniej jedna z nich powinna rozpocząć działanie do 2020 r. Do 2030 r. powinny pracować trzy bloki jądrowe o sumarycznej mocy netto 4500 MW. Stanowi to odpowiedź na oczekiwany w Polsce 55 proc. wzrost zapotrzebowania na energię i paliw do 2030 r. Konsekwentnie realizowany jest też program dywersyfikacji dostaw gazu, ropy naftowej i energii elektrycznej – napisano w komunikacie CIR.

(Źródło: KPRM/KW)