Z wtorkowego komunikatu MF wynika, że podjęto prace nad "mapą drogową" dla rozwoju rynku kapitałowego w kierunku zrównoważonych inwestycji. W praktyce chodzi o promocję nowych usług i instrumentów finansowych, takich jak np. zielone obligacje, które wspierają przedsięwzięcia proekologiczne. Jak wskazuje MF, istotny jest też rozwój tzw. analityki ESG, czyli ujawniania przez przedsiębiorców czynników pozafinansowych w swoim działaniu (środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym).

Czytaj też: Badanie: Wielka Rezygnacja, ESG i płace to kluczowe czynniki wpływające na rynek pracy>>

Powstająca "mapa drogowa" ma pomóc w zidentyfikowaniu mocnych stron polskiego rynku kapitałowego i jego potencjalnych słabości w kontekście finansowania transformacji klimatycznej. - Celem projektu jest sformułowanie katalogu działań i rekomendacji dla uczestników rynku oraz administracji publicznej, służących rozwojowi zrównoważonych produktów i usług finansowych w naszym kraju - wyjaśnia MF w komunikacie.

 

 

- To ogromna szansa dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Chcemy, by Polska stała się regionalnym centrum zielonych finansów w naszej części Europy – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Przedsięwzięcie to jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum ASCENT reprezentowane przez ICF S.A. we współpracy z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Wspierania Reform Strukturalnych. Jego zakończenie planowane jest w 2024 r.

 

Proekologiczne instrumenty finansowe to wciąż rzadkość na polskim rynku kapitałowym. Jednak w ostatnich latach kilka firm wypuszczało zielone obligacje z przeznaczeniem na finansowanie różnych przedsięwzięć proekologicznych. Tak zrobił np. producent producent maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego Famur, a wartość emisji docelowo ma wynieść 1 mld zł. emituje zielone obligacje o łącznej wartości nominalnej do 400 mln zł. Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu o wartości do 1 mld zł. Inna znacząca emisja zielonych obligacji (ok. 500 mln euro) została dokonana przez Globe Trade Centre, spółkę deweloperską oraz inwestora w sektorze nieruchomości.

 

Sprawdź również książkę: Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu >>