Najpierw pandemia koronawirusa, a zaraz potem gwałtownie rosnąca inflacja i wzrost znaczenia czynników ESG dały silny impuls do przeorganizowania priorytetów u wielu ludzi i – co za tym idzie – do poważnych zmian na rynku pracy. Jednym z głównych elementów wpływających na rynek pracy jest w tym momencie zjawisko zwane Wielką Rezygnacją – pokazuje badanie EY Work Reimagined 2022. Prawie połowa pracowników ankietowanych przez EY na świecie (43 proc.) twierdzi, że zamierza w ciągu roku zmienić pracę. To ponad 6-krotny wzrost w porównaniu z 2021 r., kiedy taką chęć wyrażało tylko 7 proc.  badanych. 

Czytaj też: Idzie nowe pokolenie. Jak motywować Millenialsów? >>>

Z pracy najchętniej odchodzą dwa pokolenia – Zoomersi (pokolenie Z) oraz Millenialsi (pokolenie Y) – w obu grupach wiekowych prawie połowa, bo 48 proc., ma takie plany. Najczęściej są to pracownicy sektora technologii (56 proc.), nieruchomości i budownictwa (53 proc.), usług profesjonalnych (46 proc.) oraz finansowych (45 proc.).

Na rynku polskim, analogicznie, 36 proc. respondentów aktywnie szuka nowej pracy, a 44 proc. myśli o jej zmianie. Dla 65 proc. poszukujących główną motywacją jest wysokość zarobków – takie są wnioski z badania EY Przedsiębiorstwa w Polsce wobec pandemii Covid-19. Firmy w Polsce jako największe wyzwania dla działalności gospodarczej w 2022 r. wskazały inflację oraz rosnące koszty zatrudnienia. 35 proc. firm zmaga się z problemami ze znalezieniem pracowników. Sytuację pogłębiają niekorzystne trendy demograficzne - polskie społeczeństwo starzeje się i kurczy: wielkość populacji Polski zmniejszy się o prawie 4 mln osób do 2050 r. z 37,9 mln w 2020 r.

Czytaj też: Ocena roczna – czy ma jeszcze sens? >>>

– Głównym czynnikiem decydującym o zmianie pracy w Polsce i na świecie jest chęć zwiększenia wynagrodzenia, co jest w tym momencie stosunkowo łatwe w obliczu rynku pracownika – mówi Artur Miernik, partner EY Polska, Lider Praktyki Workforce Advisory w ramach People Advisory Services.

Czytaj również: Coraz częściej można będzie stracić pracę za niską wydajność>>

Jak, kiedy i gdzie pracujemy

Największą zmianą jest sposób świadczenia pracy. Elastyczność i możliwość pracowania z domu już nie jest miłą zachętą, a wymogiem stawianym przez pracowników. 80 proc. chce pracować zdalnie przynajmniej dwa dni w tygodniu. Równolegle, ponad 1/5 pracodawców (22 proc.) nie chce zauważyć tej zmiany i domaga się pełnego powrotu pracowników do biur. To tylko jeden z obszarów zwiększających się różnic pomiędzy pracodawcami a pracownikami, które napędzają rywalizację o talenty pomiędzy firmami. 72 proc. pracodawców zauważa, że pracownicy korzystający z elastycznych form zatrudnienia mogą stracić przewagę konkurencyjną, tego zdania jest jedynie 56 proc. pracowników.

Czytaj też: Praca w biurze – od A do Z. Specyficzne cechy i aspekty, różne rozwiązania i zagrożenia dla pracodawców i pracowników na podstawie wyników polskich i zagranicznych badań >>>

 


Co cenimy w pracy?

Łatwość znajdywania nowego zatrudnienia, inflacja oraz dość powszechna akceptacja pracy zdalnej spowodowały, że 79 proc. pracowników kładzie nacisk na wynagrodzenie i wymierne benefity. Zdecydowana większość pracodawców (83 proc.) przyznaje, że pandemia przyspieszyła istotne zmiany w systemie wynagradzania, dobrostanie pracowników i wprowadzania większej równowagi między pracą a życiem prywatnym. Wynagrodzenia w Polsce rosną w tempie niespotykanym w poprzednich latach - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw było w maju br. wyższe o 14,1 proc. r/r.

Czytaj też: Zbalansowany Pakiet Motywacyjny - Total Rewards >>>

Widać różnicę w priorytetach pomiędzy pracodawcami i pracownikami. Dla 35 proc. pracowników najważniejsza jest możliwość otrzymania podwyżki, 32 proc. chce elastyczności w sposobie świadczenia pracy, a 25 proc. domaga się lepszej ścieżki kariery. Tymczasem pracodawcom wydaje się, że ich kadry chcą przede wszystkim zdobywać nowe umiejętności (tak twierdzi 37 proc. pracodawców), pracować w elastyczny sposób (36 proc.) oraz oczekują poprawy ich ogólnego dobrostanu (32 proc.). Jedynie 18 proc. pracodawców uważa, że podwyżki mogą pomóc w zmniejszeniu rotacji w firmie.

 

 

Różnice pokoleniowe

Pracodawcy muszą naprawdę dobrze znać swoich pracowników, by w obliczu wielkiej rezygnacji zmieniać kulturę organizacyjną. – To wydaje się banalne, ale pracownicy to nie jest monolit. Percepcja dobrostanu, wartości i produktywności zależy od ich wieku – mówi Wioletta Marciniak-Mierzwa.

Zoomersi oraz Millenialsi (odpowiednio 48 proc. i 52 proc.) twierdzą, że pandemia i praca zdalna polepszyły ich dobrostan. Podkreślają to przede wszystkim pracownicy sektora technologii (66 proc.), nieruchomości i budownictwa (58 proc.), usług finansowych (55 proc.), mediów i rozrywki (54 proc.) oraz usług profesjonalnych (51 proc.). Badanie EY pokazuje też, że takie zdanie ma więcej mężczyzn (52 proc.) niż kobiet (40 proc.).

– Wyraźnie widać, że pokolenie Z kładzie duży nacisk na nieformalne relacje w pracy, elastyczność i możliwość zmiany otoczenia w trakcie pracy. Wygląd biura i sposób jego urządzenia są dla nich kluczowe, jeśli chcemy, żeby do niego przychodzili – uważa Wioletta Marciniak-Mierzwa.

 


Kluczowa jest kultura organizacyjna

Wraz ze wszystkimi zmianami na rynku pracy słabnie zaufanie pracodawców do ich kultury organizacyjnej. Tylko 57 proc. respondentów uważa, że od początku pandemii uległa ona poprawie. W 2021 roku uważało tak aż 77 proc. Lepsze zdanie mają pracownicy – 61 proc. (w 2021 roku 48 proc.) uważa, że jest lepsza.

EY wyróżnił więc trzy typy pracodawców: optymistów, pesymistów i tych w środku. Optymistów jest prawie 1/3 (32 proc.). Są proaktywni w kreowaniu elastycznych warunków pracy oraz wykorzystują niepewną sytuację do wprowadzania zmian. Pesymiści, których jest 11 proc., mają zdecydowanie gorsze wyniki, jeśli chodzi o kulturę organizacyjną czy produktywność. Większość z nich postanowiła przeczekać (wait-and-see). Najwięcej pracodawców jest w grupie znajdującej się w środku – aż 57 proc. Nie mają jednoznacznego stanowiska w kwestii produktywności czy kultury organizacyjnej.

Praca przybiera zupełnie nowe formy, ale nie zawsze pracownicy i pracodawcy mają spójną wizję. I chociaż dla zdecydowanej większości praca hybrydowa to nowa normalność, to jak się wejdzie nieco głębiej w szczegóły widać różnice. Ludzie wciąż chcą zmieniać pracę, by piąć się po szczeblach kariery i lepiej zarabiać. Pracodawcy, bojąc się inflacji i niepewności gospodarczej są wstrzemięźliwi w zmienianiu systemu wynagradzania. Jeśli organizacje nie zajmą się kwestią równości płac wewnątrz organizacji i na tle całego rynku, to wszystkie działania ulepszające kulturę organizacyjną, produktywność oraz polityki DE&I zostaną zaprzepaszczone fluktuacją kadr – mówi Artur Miernik.

Czytaj też: Co podnosi zaangażowanie i wpływa na retencję pracowniczą? >>>

Z podobnymi wyzwaniami mamy do czynienia na rynku polskim, na którym wciąż panuje większa hierarchiczność i sztywność w zarządzaniu niż średnio na świecie. – Tradycyjne kompetencje przywódcze w dalszym ciągu są ważne dla osiągnięcia sukcesu. Natomiast by dziś efektywnie przewodzić, potrzebny jest nowy zestaw umiejętności i zdolności oraz nowa wiedza. W miarę zmiany podejścia tradycyjnego na progresywne, przemysłowego na cyfrowe, musimy skupiać się na tych działaniach, które mogą być motorem sukcesu w globalnym, zróżnicowanym i bogatym w technologie środowisku pracy. Podsumowując, najistotniejsze wyzwania dla polskich pracodawców to zapewnienie sprawiedliwości i równości traktowania pracowników zdalnych i tych wymagających stałej pracy z biura, zdolność do zatrzymywania talentów i zapewnienia elastyczności pracownikom, a także utrzymanie kultury kreatywności/współpracy – mówi Wioletta Marciniak-Mierzwa.

Czytaj też: Lepsze zdrowie i zadowolenie personelu opłaca się przedsiębiorstwu - na przykładzie Szwecji >>>

Badanie EY Work Reimagined 2022 to sondaż wśród ponad 17.000 pracowników oraz 1.575 pracodawców z 22 krajów i 26 różnych sektorów gospodarki. W tegorocznych ankietach EY skupił się przede wszystkim na głównych powodach fluktuacji kadr i obszarach wymagających poprawy, tak by organizacje mogły wykorzystywać pojawiające się szanse. Badanie EY Przedsiębiorstwa w Polsce wobec pandemii COVID-19 zostało przygotowane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie EY w styczniu 2022 roku na grupie 500 przedsiębiorstw.