Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podaje w komunikacie, że sekretarz stanu Kazimierz Smoliński oraz podsekretarz stanu Jerzy Szmit 19 maja 2017 r., na konferencji w Wejherowie, poinformowali o ogłoszeniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad II etapu przetargu na budowę kolejnego odcinka drogi S6 - Trasy Kaszubskiej z Luzina do Gdyni.

Ponadto resort wskazuje, że przedstawiciele Ministerstwa poinformowali o planach ogłoszenia przetargu na kolejny odcinek drogi S6 z Bożegopola Wielkiego do Luzina.

- Bardzo się cieszę, że możemy dziś przekazać dobre informacje mieszkańcom Pomorza i Kaszub. Budowa drogi S6 Trasy Kaszubskiej jest niezwykle istotna dla północnej Polski i była od dawna wyczekiwana. Realizujemy inwestycje według realnych potrzeb społecznych, a nie preferencji politycznych - powiedział wiceminister Kazimierz Smoliński.

Resort budownictwa wskazuje, że fragment Trasy Kaszubskiej, dla którego gdański oddział GDDKiA roześle zaproszenia do składania ofert cenowych, będzie realizowany w formule „projektuj i buduj”. Odcinek został podzielony na dwa zadania: nr 3 węzeł Luzino (bez węzła) ─ węzeł Szemud (z węzłem) o długości ok. 10,2 km i nr 4 węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) o długości ok. 20,2 km.

- Chcę zapewnić, że w kwestii budowy drogi S6 sprawy idą w dobrą stronę. Wszystkie inwestycje zapisane w Programie Budowy Dróg Krajowych zostaną zrealizowane, to tylko kwestia czasu - powiedział wiceminister Jerzy Szmit.

MIB informuje, że jednocześnie unieważniono postępowanie przetargowe na zadanie nr 1 odc. węzeł Leśnice (bez węzła) ─ węzeł Łęczyce (z węzłem) o długości ok. 17,4 km oraz zadanie nr 2 odc. węzeł Łęczyce (bez węzła) ─ węzeł Luzino (z węzłem) o długości ok. 15 km.

Resort wskazuje, iż po uprawomocnieniu się decyzji o unieważnieniu przetargu, gdański oddział GDDKiA niezwłocznie ogłosi nowy przetarg dla zadania nr 2. Planowany odcinek S6 zaczynać się będzie w Bożympolu Wielkim, gdzie droga ekspresowa ma przecinać się z istniejącą drogą krajową nr 6. Zakończenie odcinka drogi będzie w Luzinie.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów