Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji geologicznych innych niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów, dokumentacja geologiczno-inwestycyjna złoża węglowodorów, dokumentacja hydrogeologiczna i dokumentacja geologiczno-inżynierska, w tym wzory druków, zestawień i kart dołączanych do dokumentacji geologicznej.

Do tej pory szczegółowe wymagania dotyczące innych dokumentacji geologicznych były określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 282, poz. 1656). Przepisy nowego rozporządzenia zmieniają i rozszerzają niektóre dotychczasowe wymagania, a ponadto określają wymagania dla nowego typu dokumentacji sporządzanej w przypadku wykonywania badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem węglowodorów.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 30 grudnia br.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami