Szczyt w Rio de Janeiro potrwa do 22 czerwca. Przed nami blisko dwa tygodnie obrad nt. budowy globalnej, zielonej gospodarki oraz międzynarodowej koordynacji działań podejmowanych przez poszczególne państwa w tym obszarze.

Jednym z priorytetów polskiej delegacji w Rio de Janeiro będzie promocja polskich zielonych technologii pochodzących z autorskiego projektu Ministerstwa Środowiska GreenEvo. Podczas szczytu polska delegacja będzie także promować kandydaturę Warszawy jako siedziby, tzw. Zielonego Funduszu Klimatycznego, wspierającego zmiany w kierunku zielonej gospodarki w krajach rozwijających się.

Konferencja Narodów Zjednoczonych Rio+20 to obecnie największe, globalne wydarzenie polityczne i cywilizacyjne. W ciągu 10 dni szczyt zgromadzi nie tylko przedstawicieli rządów, ale także reprezentantów sektora biznesu i organizacji pozarządowych.

Źródło: www.mos.gov.pl