Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wskazuje, że celem aktualizacji jest usystematyzowanie i doprecyzowanie Krajowego Programu Kolejowego, które ma usprawnić realizację i wydatkowanie środków. Ponadto aktualizacja była potrzebna ze względu na konieczność uwzględnienia zmian wynikających z rozliczania perspektywy UE na lata 2007–2013; decyzje Komisji Europejskiej ws. fazowania projektów z perspektywy 2007–2013 do 2014–2020; podpisanie umowy w sprawie przyznania dotacji dla projektów pierwszego naboru instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) oraz rozstrzygnięcia drugiego naboru; korekty w wyniku zakończenia prac przygotowawczych dla niektórych projektów oraz zwiększenie puli środków przewidzianych na projekty w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, przy niezmienionym poziomie dofinansowania.

Efektem aktualizacji jest spłaszczenie wydatków planowanych na lata 2019-2020. Górkę inwestycyjną zmniejszono z 17 do 13 miliardów złotych.

Całkowity koszt realizacji KPK to ok. 66,4 mld zł. Głównym celem Programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju, przez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowych.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł