Dezyderat w tej sprawie w maju skierowała do rządu sejmowa komisja „Przyjazne Państwo”. Jak podkreślono w dokumencie, problem umieszczania reklam zewnętrznych w przestrzeni publicznej w obowiązującym stanie prawnym nie jest uregulowany w sposób wystarczający.

Zdaniem komisji, w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych unormowane jest jedynie umieszczanie reklam wielkoformatowych w pasie ruchu drogowego. Żadne przepisy nie regulują natomiast trybu umieszczania reklam w strefach miejskich oraz strefach znajdujących się poza miastami. Ponadto, brak rzeczywistej i efektywnej kontroli podmiotów umieszczających reklamy zewnętrzne prowadzi do sytuacji, w której de facto podmioty te samodzielnie ustalają zasady rozmieszczania reklam, robiąc to jedynie według własnych potrzeb. Wiąże się to z naruszaniem spójności i estetyki krajobrazu, a niejednokrotnie prowadzi do powstania wrażenia chaosu w otaczającej reklamę przestrzeni.


W odpowiedzi na dezyderat, ministerstwo infrastruktury stwierdziło, że rząd jest przeciwny tworzeniu odrębnej ustawy, chociaż dostrzega zagrożenia płynące z obecnej sytuacji w tej dziedzinie. W dużej mierze - zdaniem resortu - wynikają one z braku możliwości egzekwowania obowiązującego prawa przez gospodarzy przestrzeni publicznej, jakimi są przede wszystkim gminy. Jak podkreślił na posiedzeniu komisji wiceminister Olgierd Dziekoński, rząd dąży do ustanowienia jednolitego prawa w tej dziedzinie głównie poprzez zmiany w istniejących ustawach, między innymi w prawie budowlanym i ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nad którymi trwają obecnie prace.

(Źródło:MI/PAP/KW)