Rafał Miland zastąpił odwołanego ze stanowiska dotychczasowego dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych.

Rafał Miland to prawnik z wykształcenia i wieloletni pracownik administracji publicznej, pracował m.in. w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Gospodarki oraz ostatnio w spółce skarbu państwa: Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ. Jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i urzędnikiem służby cywilnej.

W związku z podjętymi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynnościami w sprawie wydawania koncesji na złoża kopalin, Ministerstwo współpracuje z ABW i udziela wszelkich wymaganych informacji oraz przekazuje dokumentację.

Jednocześnie na zlecenie ministra środowiska trwa analiza pracy departamentu prowadzona przez Biuro Kontroli i Audytu Ministerstwa Środowiska.