Od 1 stycznia 2018 r. inżynierowie tworzący projekty architektoniczno-budowlane zostali pozbawieni prawa do korzystania z 50 proc. kosztów. Stało się tak za sprawą ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Do 31 grudnia ub.r. przepisy nie wykluczały żadnych zawodów. Warunkiem stosowania progu było wykazanie, że wykonane prace mają charakter utworu. Natomiast obecnie preferencyjna stawkę mogą stosować wyłącznie osoby prowadzące ściśle określoną działalność wskazaną wprost w przepisie. Zareagował na to samorząd, który wskazywał, że zabrakło tam inżynierów tworzących projekty architektoniczno-budowlane w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

Samorząd inżynierów budownictwa zwrócił się do resortu finansów z prośbą o doprecyzowanie przepisów umożliwiających stosowanie 50 - procentowe koszty uzyskania przychodów. Minister odpowiedziała pod koniec kwietnia, że podjęto już stosowane zmiany legislacyjne.

Czytaj: Inżynierowie odzyskają 50 proc. koszty uzyskania przychodów >>>

Efektem tych zmian jest ustawa, która została 10 maja przyjęta przez Sejm. Porządkuje ona i dodaje dziedziny, w odniesieniu do których można zastosować 50 proc. koszty uzyskania przychodów. Będą mogli z nich skorzystać nie tylko prowadzący działalność twórczą w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz urbanistyki, ale też inżynierii budowlanej. Przepisy te będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

11 maja ustawa została przekazana do Marszałka Senatu. Kwestią kosztów uzyskania przychodów przez inżynierów zajmą się członkowie izby wyższej.