Promowanie małych i średnich przedsiębiorstw (SMEs) jest kluczowym obszarem działania MOP. Raport przygotowany przez Biuro jako podstawa do dyskusji zawiera aktualne informacje na temat ważnej roli odgrywanej przez SMEs w tworzeniu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego jak również kluczowych ograniczeń napotykanych przez przedsiębiorstwo i jego pracowników. Dokonuje także przeglądu środków wsparcia dla segmentu przedsiębiorstw, który biorąc pod uwagę jego ogromną różnorodność, wymaga zróżnicowanych analiz i reakcji politycznej.
 
Dyskusja na temat ochrony socjalnej zostanie podzielona na dwie sesje poświęcone dyskusji na temat zabezpieczenia socjalnego i na temat ochrony pracy. Rozwijanie i zwiększanie środków w zakresie ochrony socjalnej stanowi jeden z czterech strategicznych celów ustanowionych w Deklaracji MOP dotyczącej sprawiedliwości społecznej na rzecz uczciwej globalizacji. Raport przygotowany przez Biuro koncentruje się na czterech głównych elementach ochrony pracy: polityki wynagrodzeń, rozwiązania dotyczące czasu pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona macierzyństwa. Raport wyjaśnia czym jest ochrona pracy i umiejscawia ją jako integralną część Agendy na rzecz Godnej Pracy. Uwzględnia tez nowe priorytety wprowadzone przez wewnętrzną reformę MOP i zawiera zestaw sugerowanych punktów do dyskusji.
 
Delegacje na sesję Międzynarodowej Konferencji Pracy składają się z czterech delegatów: dwóch delegatów rządowych, jednego delegata reprezentującego pracodawców i jednego delegata reprezentującego pracowników, którym towarzyszą eksperci. NSZZ „Solidarność” będzie reprezentował Tomasz Wójcik – członek Komisji Krajowej oraz Anna Wolańska z Biura Zagranicznego KK, pełniąca funkcję zastępcy delegata Grupy Pracowniczej w Radzie Administracyjnej MBP.
 
Międzynarodowa Organizacja Pracy to organizacja trójstronna, w której reprezentanci pracowników i przedsiębiorców mają udział w jej pracach z takim samym statusem jaki mają rządy. Została założona w 1919 r., aby doprowadzić rządy, przedsiębiorców i związki zawodowe do wspólnego działania na rzecz sprawiedliwości społecznej i lepszych warunków życia na całym świecie. Biuro Organizacji mieści się w Genewie w Szwajcarii.