Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach II edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Polska otrzyma aż 578,1 mln euro. Dużą cześć z tych środków zostanie przeznaczona na projekty z zakresu ochrony środowiska.


- Nowa edycja funduszy norweskich i EOG rozpoczęła się w momencie prowadzenia prac nad przyszłą perspektywą finansową Unii Europejskiej. Tym bardziej, pomoc oferowaną obecnie przez Norwegię, Liechtenstein i Islandię należy uznać za szczególnie ważne narzędzie, pozwalające sfinansować wiele cennych inwestycji prorozwojowych - powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski otwierając konferencję, podczas której zaprezentowano założenia II edycji funduszy norweskich i EOG w tym w szczególności w obszarach: środowiska, zdrowia oraz kultury. Do wykorzystania na projekty z tego zakresu jest 250 mln euro.

- Pierwsza edycja Funduszy Norweskich okazała się ogromnym sukcesem - podkreślił obecny na spotkaniu Ambasador Norwegii w Polsce Enok Nygaard zaznaczając, że przy realizacji nowych programów i projektów, norwescy oraz polscy eksperci będą współpracować w kluczowych obszarach wspólnego zainteresowania. - Jestem przekonany, że w nadchodzących latach nasze dwustronne stosunki umocnią się jeszcze bardziej - powiedział Ambasador Nygaard.


Projekty ekologiczne ze wsparciem Funduszy Norweskich

Środki przeznaczone będą m.in. na realizację projektów redukujących emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie powietrza oraz zwiększających udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także na promowanie postaw proekologicznych. O dofinansowanie można będzie się ubiegać w trzech programach: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów, a także Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych.

Za ich realizacje odpowiada Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej. Pula wsparcia wyniesie 110 mln euro.


Więcej informacji na stronie: www.eog.gov.pl

Źródło: mrr.gov.pl