Dyskusja skupiła się wokół zagadnień zawartych w rozdziale „Koszty przedsięwzięcia deweloperskiego”, w szczególności w zakresie ujęcia kosztów wspólnych, do poniesienia których zobowiązał się deweloper. Dyskutowano również na treścią rozdziału „Zakończenie przedsięwzięcia deweloperskiego”.

Członkowie Komitetu podjęli uchwałę w sprawie przekazania projektu stanowiska do dyskusji publicznej. Projekt zostanie opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w miesięczniku „Rachunkowość”. Uwagi będzie można zgłaszać do 31 sierpnia 2012 r.

Źródło: Wydział Prasowy Ministerstwa Finansów