Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło realizację projektu „Elektronizacja umów o pracę oraz usprawnienie usług cyfrowych dla przedsiębiorców”, którego zadaniem będzie wsparcie cyfrowej transformacji polskich firm.

- Cyfryzacja to przede wszystkim ułatwienie w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Dzięki wprowadzeniu cyfrowych narzędzi właściciel może bardziej skupić się na kreatywnych działaniach w swojej firmie i więcej czasu poświęcić na jej rozwój. Ma to szczególne znaczenie w przypadku małych i średnich biznesów, które z zasady nie dysponują rozbudowanym personelem -  podkreśla wiceminister rozwoju i technologii Ignacy Niemczycki.

Elektroniczne kadry

Realizowany wspólnie z  Siecią Badawczą Łukasiewicz – Poznańskim Instytutem Technologicznym i we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt dotyczy rozbudowy i modernizacji usług cyfrowych oferowanych przedsiębiorcom, między innym w zakresie elektronicznej obsługi kadr. Przedsięwzięcie będzie polegało na elektronizacji umów i dokumentów kadrowych oraz modernizacji istniejącej e-usługi składania i odbierania drogą elektroniczną dokumentów za pośrednictwem systemu Biznes.gov.pl. Dzięki nowym funkcjonalnościom użytkownicy serwisu będą mogli wystawiać i zawierać umowy z pracownikami lub zleceniobiorcami oraz wymieniać inne dokumenty kadrowe.

W ramach prac w systemie Biznes.gov.pl zostanie m.in. poszerzony katalog sposobów realizacji płatności w usługach (o BLIK i karty płatnicze), a także nastąpi integracja z nowoutworzonym Systemem Technicznym Jednolitego Portalu Cyfrowego (Single Digital Gateway – SDG). Dzięki temu polskie przedsiębiorstwa będą miały łatwiejszy dostęp do usług o charakterze transgranicznym.

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

Całkowity koszt projektu wynosi 44,8 mln zł, w tym 35,7 mln zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

Projekt będzie realizowany do 31 marca 2027 r.