Z badania koniunktury przeprowadzonego przez GUS we wrześniu wynika, że poprawy spodziewa się 12% przedsiębiorstw, a pogorszenia sytuacji 17,5%. Miesiąc wcześniej było to odpowiednio 13,2% i 16,6%. Utrzymują się niekorzystne prognozy dotyczące produkcji budowlano-montażowej. Ta w sierpniu była niższa o 20,5% niż rok temu. Spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa.

Spadek w okresie styczeń-sierpień wyniósł 14,9%. W takim okresie rok temu zanotowano wzrost o 3,7%. Lepiej sytuacja wygląda w nowym budownictwie. Tu dane GUS za pierwsze osiem miesięcy roku wskazują dynamiczne wzrosty, zarówno pod kątem wydanych pozwoleń na budowę (+13,7%), rozpoczętych budów (+6,2%), jak i liczby oddanych mieszkań (+11,6%).

Źródło: Newseria, stan z dnia 13 października 2016 r.