Deklarację taką minister złożyła w sobotę podczas poświęconych projektowi nowej ustawy warsztatów MPiT i Urzędu Zamówień Publicznych. Wzięło w nich udział około 100 osób, reprezentujących obie strony uczestniczące w systemie zamówień - zamawiających i wykonawców.

Jak mówiła Jadwiga Emilewicz, autorzy projektu chcą, by dzięki nowym rozwiązaniom wzrosła liczba firm, w tym MŚP, startujących w przetargach. A także, by w systemie zamówień publicznych wydawano pieniądze w sposób uwzględniający strategiczne cele państwa, np. wzrost innowacyjności.
Minister poinformowała, że jednym z kluczowych rozwiązań w nowej ustawie będzie wprowadzenie procedury uproszczonej poniżej tzw. progów unijnych oraz zasady efektywności zamówień publicznych. Korzystny dla małych i średnich firm ma być również m.in. obowiązek dostosowania do ich możliwości warunków udziału w zamówieniach poniżej progów unijnych. A także obowiązkowe częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach.

Ważną zmianą ma być także wprowadzenie mechanizmu koncyliacji – tzn. ugodowego załatwiania największych sporów pomiędzy wykonawcą a zamawiającym na etapie wykonywania umowy.

Czytaj: Nowe prawo zamówień publicznych z nowymi procedurami>>