Funkcjonowanie w branży modowej to nie tylko artystyczne wyzwanie i wspaniała przygoda, ale również – a może przede wszystkim – biznesowe przedsięwzięcie, na które składa się kilka istotnych elementów takich jak np. niezbędny marketing, sprzedaż czy nowinki, które musimy znać.

1.       Biznesplan

Przede wszystkim liczy się pomysł na działalność biznesową oraz sposób jego wdrożenia. Opracowanie rzetelnego biznesplanu jest niezwykle istotne dla rozpoczynających działalność na rynku mody. Przedsiębiorcy aktywni w tak dynamicznie zmieniającym się środowisku, jakim jest świat mody, muszą wykazać się nieprzeciętną umiejętnością przewidywania i doskonałym refleksem umożliwiającym bieżące korekty pierwotnie obranego kursu.

2.       Rozpoczęcie działalności

Tworząc, jak i prowadząc firmę, powinniśmy szukać zarówno rozwiązań mających na celu minimalizację początkowych kosztów związanych z jej rozpoczęciem oraz kosztów prowadzonej działalności. Odkładanie takiego podejścia na później może być początkiem końca.

3.       Logo i marka

Większość podmiotów na rynku modowym już od początku istnienia ma swoje logo i nazwę (często jest to imię i nazwisko). Nie wszyscy jednak wiedzą, co dalej z tym logotypem należy robić i dlatego często nie robią nic. A w praktyce jest to kwestia bardzo istotna. Przykładem jest odnosząca sukcesy na rynku mody Victoria Beckham, która nawet imiona swoich dzieci rejestruje jako znaki towarowe.

4.       Stworzenie infrastruktury online

Dzisiejszy świat poznajemy przede wszystkim „w sieci”. Dlatego musimy stworzyć w niej swoje miejsce. I tu powstaje pytanie – jak to zrobić w najbardziej efektywny sposób?

5.       Umowy z kontrahentami

W dzisiejszych realiach trudno wyobrazić sobie sprawne i bezpieczne funkcjonowanie na rynku mody bez należytego „oprzyrządowania” prawnego. Dobrze przygotowana umowa powinna być podstawą każdej  współpracy.  Liczne przykłady z życia wskazują, że nawiązanie współpracy bez precyzyjnego określenia w umowie praw i obowiązków każdej ze stron jest poważnym błędem, który może istotnie zakłócić lub nawet zakończyć najbardziej perspektywiczne przedsięwzięcie biznesowe. Ze względu na szybkość działania i ekscytację związaną z artystyczną inicjatywą, łatwo zapomnieć o przygotowaniu umowy ograniczającej ewentualne ryzyka. Pokusa skrócenia etapu „formalności” pojawia się również w przypadkach, gdy otrzymujemy gotowy wzór umowy, który funkcjonuje już w obiegu i – jak nas zapewniają – zawsze się sprawdza. W dzisiejszym świecie nie sposób znać się na wszystkim, ale działając w biznesie powinniśmy być świadomi znaczenia kluczowych zasad i pojęć charakterystycznych dla branży modowej, np. takich jak: wizerunek i jego rozpowszechnianie, utwór i prawa autorskie, wzór przemysłowy, znak towarowy, renoma, dobra osobiste czy plagiat.

6.       Pytania i problemy

Każdy z podmiotów działających na rynku mody zmaga się z problemami skutecznego zabezpieczenia efektów swojej pracy i twórczości. W przypadku projektantów jest to kolekcja, fotografów – zdjęcia czy filmy, grafików – prace graficzne, modelek i aktorek – ich wizerunek. Należy pamiętać, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem finansowym czy naruszeniem praw autorskich czy ogólnie rzecz ujmując – przed nienależytym wykonaniem umowy.

Autor: Agnieszka Oleksyn-Wajda

Radca prawny, kierownik studiów podyplomowych „Prawo i zarządzanie w sektorze mody” realizowanych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, mających na celu przekazanie wiedzy w zakresie podstaw biznesu oraz regulacji prawnych podmiotom operującym na polskim rynku mody. Jest także założycielką marki modowej i funkcjonuje w polskim sektorze mody zarówno jako prawnik, jak i przedsiębiorca.