Odpowiedź:  ten kto składa bezpieczny podpis elektroniczny za pomocą danych służących do składania podpisu elektronicznego, które zostały przyporządkowane do innej osoby, podlega grzywnie lub karze pozbawienia do lat 3 albo obu tym karom łącznie.

Tym samym nie jest prawnie dopuszczalne posługiwanie się podpisem elektronicznym innej osoby.

Uzasadnienie: warunki stosowania podpisu elektronicznego zostały określone w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) – dalej u.p.e. Zawarte w u.p.e. przepisy karne przewidują odpowiedzialność karną m. in. za składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego za pomocą danych służących do składania podpisu elektronicznego, które zostały przyporządkowane do innej osoby. Ten kto składa bezpieczny podpis elektroniczny za pomocą danych służących do składania podpisu elektronicznego, które zostały przyporządkowane do innej osoby, podlega bowiem grzywnie lub karze pozbawienia do lat 3 albo obu tym karom łącznie (art. 47 u.p.e.). Tym samym nie jest prawnie dopuszczalne posługiwanie się podpisem elektronicznym innej osoby.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Kompasu Księgowo-Kadrowego.