Jak poinformowała firma Astri Polska, która odpowiada za budowę systemu IT integrującego narzędzia wchodzące w skład systemu monitoringu, prace nad projektem prowadzi konsorcjum kierowane przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach programu "Bezpieczeństwo i Obronność".

Całkowita wartość projektu - jak podała Astri Polska - to prawie 7 mln zł, z czego dofinansowanie z NCBR wynosi 6,1 mln zł. Koszt systemu IT, przygotowania aplikacji i automatyzacji oraz przygotowanie segmentu satelitarnego wynosi ok. 2 mln zł.

Celem projektu, jak czytamy w komunikacie firmy, jest stworzenie systemu monitorującego wały przeciwpowodziowe z użyciem "latającej bezzałogowej platformy pomiarowej" i wykorzystaniem zobrazowań lotniczych oraz satelitarnych.

"Zaletą systemu +SAFEDAM+ jest integracja danych z dotychczas istniejących baz IMGW i CODGiK, uzupełnionych o dane pochodzące z latającej bezzałogowej platformy (UAV) oraz optyczne i radarowe zobrazowania satelitarne. Dane satelitarne z satelitów Sentinel-1 zostaną wykorzystane do automatycznej prezentacji zasięgów wody" – wyjaśniła Beata Weintrit, koordynująca realizację projektu po stronie Astri Polska.

Dodała, że darmowe dane zostaną wzbogacone o zobrazowania w wysokiej rozdzielczości, pochodzące z satelitów komercyjnych, takich jak Pleiades, SPOT i TerraSAR-X/TanDem-X.

Według Astri Polska cechą wyróżniającą system "SAFEDAM" jest możliwość pracy w dwóch trybach: prewencyjnym i interwencyjnym. "Konfiguracja prewencyjna pozwoli na m.in.: ocenę stanu wałów i ocenę stopnia zagrożenia. System wskaże obszary wymagające bezpośredniej weryfikacji w terenie oraz będzie sukcesywnie przekazywał informacje na temat zagrożenia gromadzonego od obywateli za pomocą specjalnej aplikacji" - wyjaśnił dr inż. Krzysztof Bakuła z Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Komitetu Sterującego projektu SAFEDAM. Wizualizacja danych będzie możliwa zarówno w środowisku 2D, jak i 3D.

Konfiguracja interwencyjna przeznaczona jest do pracy już w momencie wystąpienia zagrożenia powodziowego. Jej zadaniem - jak podkreślono - jest wsparcie służb zarządzania kryzysowego oraz straży pożarnej w zarządzaniu akcją zabezpieczania wałów. "Służby pracujące na miejscu zdarzenia będą miały do dyspozycji obraz przekazywany na żywo z bezzałogowej platformy latającej oraz dane z bazy danych systemu" - wskazała Weintrit. Te ostatnie, jak dodała, umożliwią sprawną identyfikację i zabezpieczenie terenów, które w ramach działań prewencyjnych zostały sklasyfikowane jako obszary podwyższonego ryzyka.

System ma umożliwić też komunikację służb pracujących na miejscu zdarzenia ze sztabem kryzysowym "poprzez nanoszenie informacji w oknie mapy w aplikacji bieżących informacji bezpośrednio z terenu i ich przesył" - wyjaśniła Weintrit.

"SAFEDAM" może działać również w "trybie ogólnodostępnym", w którym każdy obywatel będzie miał możliwość sprawdzenia zagrożenia powodziowego, czy podejrzenia odczytów z wodowskazów w sąsiedztwie własnego domu. "Wszystko to będzie odbywać się za pośrednictwem specjalnie przygotowanego portalu internetowego" – zapowiedziała Weintrit.

Docelowo, system ma objąć zasięgiem całą Polskę. Na obecnym etapie został ograniczony do 5 wybranych obszarów testowych w dolinie Wisły, w których skład wchodzą: fragment Warszawy oraz okolice Płocka, Tarnobrzega, Annopola i Winiar. System będzie gotowy do wdrożenia pod koniec 2018 roku.

Astri Polska jest polską firmą działającą w obszarze technologii kosmicznych i satelitarnych, której 100 proc. przychodu pochodzi z przemysłu kosmicznego. (PAP)

autor: Magdalena Jarco