Polska Izba Nieruchomości jest organizacją samorządu gospodarczego, mającą na celu wspieranie polskiej przedsiębiorczości w zakresie obrotu nieruchomościami oraz inicjatyw gospodarczych jej członków. Ważnym elementem programowym będzie dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej w branży, a także standaryzacja zasad pozyskiwania wynagrodzeń w obrocie nieruchomościami. 22 kwietnia w Warszawie obyło się Założycielskie Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Nieruchomości, na którym wybrany został zarząd oraz uchwalony statut, wyznaczający kierunki działania Izby.