W ocenie Związku Powiatów Polskich, projekt powinien być poddany rzeczywistym konsultacjom społecznym. - Tymczasem projekt przesłany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego nie tylko według naszej wiedzy nie został skonsultowany, lecz nawet nie został umieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Sam termin przyznany korporacjom samorządowym na zgłoszenie uwag też należy uznać – wobec obszerności materiału (kilkaset stron) – za zbyt krótki. Ograniczał on bowiem zarówno możliwość kompleksowej analizy, jak i pełne zebranie uwag z poszczególnych powiatów – czytamy w liście skierowanym do MIB.

Sprzeciw ZPP budzi przeniesienie zadań związanych z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych z dotychczasowych organów samorządowych na Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - czytamy w Dzienniku Warto Wiedzieć.

W ocenie ZPP, powierzenie regionalnym zarządom gospodarki wodnej oraz zarządom zlewni, uprawnień do wydawania pozwoleń wodnoprawnych doprowadzi do pogorszenia dostępności administracji dla obywateli oraz wzrostu kosztów po stronie administracji i obywateli.

ZPP zauważa także, że Wody Polskie mają być ukształtowane jako najwyższa instancja administracyjna. - W dotychczasowej praktyce rozwiązanie takie dotyczyło tylko ministrów oraz działających pierwszoinstancyjnie samorządowych kolegiów odwoławczych. Nie widzimy podstaw do punktowego rozszerzania dotychczasowego wyjątkowego rozwiązania o Wody Polskie - uzasadnia Związek.

(Dziennik Warto Wiedzieć/dl)

Dowiedz się więcej z książki
Prawo wodne. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł