Spotkaniu przewodniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel, która podkreśliła, że do ukończenia inwestycji pozostało 8 miesięcy, w związku z czym beneficjenci muszą mobilizować wykonawców do przyspieszenia prac budowlanych oraz budowy węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych dla osiągnięcia założonych celów.

Z planowanych 10.424 km sieci dotychczas wykonano 65% planu. Najwięcej kilometrów – 2498 – powstało w województwie lubelskim. W pozostałych województwach wybudowano: 1688 km w województwie warmińsko-mazurskim, 1166 w podlaskim, 799 km w świętokrzyskim, a w podkarpackim - 625 km. Dla powodzenia całego projektu konieczna jest intensyfikacja robót w województwie podkarpackim, gdzie zaawansowanie robót wynosi niespełna 30%. Za najbardziej istotne aspekty realizacji projektów na obecnym etapie członkowie komitetu uznali m.in.: utrzymanie tygodniowego monitoringu postępu prac SSPW, sprawne przeprowadzanie procedur związanych z odbiorami zaprojektowanej i wybudowanej sieci, nadrobienie opóźnień przez województwo podkarpackie w pracach budowlanych i zachowanie tempa budowy w pozostałych województwach, terminowe zakończenie postępowań związanych z wyborem operatora infrastruktury w województwach lubelskim, podlaskim, świętokrzyskim, a także niezwłoczne przedłożenie harmonogramu prac w zakresie ustalania oferty dla operatorów telekomunikacyjnych, zawierającej cennik oraz wzory umów, które będą obowiązywały w ramach projektów.

(www.mir.gov.pl)